Hôm nay, ngày 31 tháng 10 năm 2014

Tìm kiếm

   

Công văn số 1931/SYT-TCCB về việc tham dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Y tế

Công văn số 1931/SYT-TCCB về việc tham dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Y tế
Công văn số 1926 ngày 29/10/2014 về việc đăng ký thời gian giải quyết hồ sơ cấp phép hoạt động khám chữa bệnh và giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng
Quyết định số 492/QĐ-SYT v/v thành lập đoàn giám sát công tác phòng chống suy dinh dưỡng năm 2014
QĐ 491/QĐ-SYT ngày 29/10/2014 v/v thành lập đoàn kiểm tra công nhận xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia y tế
Tuyên truyền kỷ niêmh 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thóng nhất
Giấy triệu tập 1920/GTT-SYT ngày 28/10/2014 tham dự lớp tập huấn triển khai các văn bản qui định của Bộ Y tế về thống kê y tế công lập và tư nhân trên toàn tỉnh.
Kế hoạch số 57 giám sát phòng chống suy dinh dưỡng năm 2014
Bảng điểm kiểm tra công tác YTDP tuyến huyện
Kế hoạch số 55/KH-SYT kiểm tra công tác y tế năm 2014
Mẫu tổng hợp số liệu hoạt động công đoàn năm 2014
Công văn số 1931/SYT-TCCB về việc tham dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Y tế
Công văn số 1926 ngày 29/10/2014 về việc đăng ký thời gian giải quyết hồ sơ cấp phép hoạt động khám chữa bệnh và giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng
Giấy triệu tập 1920/GTT-SYT ngày 28/10/2014 tham dự lớp tập huấn triển khai các văn bản qui định của Bộ Y tế về thống kê y tế công lập và tư nhân trên toàn tỉnh.
Giấy triệu tập tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2014
Giấy triệu tập số 1091/SYT-NVYD ngày 24/10/2014 v/v Tập huấn về Nghiệp vụ quản lý và triển khai nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở ngành y tế năm 2014
Kế hoạch Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành Y tế Lâm Đồng
Kế hoạch số 52/KH-SYT về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2015)
Cv 1878/SYT-NVYD ngày 22/10/2014 v/v góp ý dự thảo Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu phòng CTXH trong bệnh viện
Về việc bố trí cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng và nâng cao vai trò của Hội đồng thi đua - Khen thưởng
V/v Phúc tra công chức, viên chức nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ
 

 

BỘ Y TẾ

 

 Công văn số 694/SYT-NVYD ngày 19/5/2014 về việc cấp VitaminA liều cao điều trị hỗ trợ cho trẻ mắc sởi
 Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh
 Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh
 Kế hoạch số 07/KH-CĐYT, ngày 20/01/2014 của Công đoàn ngành Y tế về triển khai tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong CNVCLĐ năm 2014
 Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
 Giấy mời số 1091/GM-SYT ngày 03/09/2013 V/v họp hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở nghành y tế 2013
 

NHỮNG THÔNG BÁO CẦN PHẢI BIẾT

 

 Hội nghị thường niên lần thứ V Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam
 Tổ chức Hội nghị khoa học Viện - Trường Tây Nguyên - Khánh Hòa lần thứ IX tại Kon Tum
 Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo chuyên môn ngắn hạn tại BV Thống Nhất
 Hội nghị lần thứ 5 Hội tiết niệu - Thận học Việt Nam.
 Hội nghị khoa học nội khoa lần thứ VIII.
 Thông báo chiêu sinh lớp điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức.
 

CHUYÊN ÐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

 

BÁO CÁO CÁO CÁC ÐƠN VỊ

 

 

VAN HOÁ-XÃ HỘI

 

 

GIẤY TRIỆU TẬP-GIẤY MỜI

 

 Giấy triệu tập tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2014
 Giấy triệu tập số 1091/SYT-NVYD ngày 24/10/2014 v/v Tập huấn về Nghiệp vụ quản lý và triển khai nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở ngành y tế năm 2014
 Giấy triệu tập 1776/GTT ngày 07/10/2014 của Sở Y tế Lâm Đồng giao ban công tác y tế 9 tháng 2014.
 Giấy triệu tập 995/GTT-SYT ngày 7/7/2014 của Sở Y tế Lâm Đồng sơ kết 6 tháng đầu 2014
 Giấy triệu tập 995/GTT-SYT ngày 07/7/2014 của Sở Y tế Lâm Đồng, hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014.
 Giấy mời Họp bàn lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp chuyên khoa II Quản lý Y tế
 

TRUYỀN THÔNG

   ll
 

 

 
 
 

 
Công văn số 1926 ngày 29/10/2014 về việc đăng ký thời gian giải quyết hồ sơ cấp phép hoạt động khám chữa bệnh và giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng
Quyết định số 492/QĐ-SYT v/v thành lập đoàn giám sát công tác phòng chống suy dinh dưỡng năm 2014
QĐ 491/QĐ-SYT ngày 29/10/2014 v/v thành lập đoàn kiểm tra công nhận xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia y tế
Kế hoạch số 57 giám sát phòng chống suy dinh dưỡng năm 2014
Bảng điểm kiểm tra công tác YTDP tuyến huyện
Kế hoạch số 55/KH-SYT kiểm tra công tác y tế năm 2014
Danh sách cấp phát tài liệu chuyên môn hướng dẫn khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã phường
Danh sách cấp phát tài liệu chuyên môn hướng dẫn khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã phường
Sao y QĐ 3983/QĐ-BYT Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành tim mạch
Cv 1878/SYT-NVYD ngày 22/10/2014 v/v góp ý dự thảo Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu phòng CTXH trong bệnh viện
   
   

Bản quyền thuộc Sở Y Tế Lâm Đồng
Ðiện thọai: 063.3915963 - Email: haytelamdong@yahoo.com.vn