Hôm nay, ngày 20 tháng 10 năm 2014

Tìm kiếm

   

Về việc bố trí cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng và nâng cao vai trò của Hội đồng thi đua - Khen thưởng

Công văn số 1842 ngày 13/10/2014 về việc tăng cường phòng chống dịch đau mắt đỏ
Công văn số 1860 ngày 16/10/2014 về việc báo cáo kết quả triển khai tiêm văc xin Sởi - Rubella
CV 1868-Đẩy mạnh cải cách hành chính trong y tế
Về việc bố trí cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng và nâng cao vai trò của Hội đồng thi đua - Khen thưởng
Hướng dẫn lập dự toán thu - chi ngân sách công đoàn năm 2015
V/v Phúc tra công chức, viên chức nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ
Hướng dẫn chấm điểm công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2014
Công văn 6850/BYT-KHTC 1/10/2014 Khảo sát lựa chọn triển khai thí điểm chi trả chi phí KCB BHYT theo nhóm chẩn đoán liên quan trên phần mềm.
Công văn số 1795/SYT-TCCB hướng dẫn thực hiện các chế độ phụ cấp đối với viên chức
Công văn số 1846 ngày 14/10/2014 về việc khảo sát các yếu tố liên quan tới công tác chẩn đoán và điều trị bệnh truyền nhiễm
Về việc bố trí cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng và nâng cao vai trò của Hội đồng thi đua - Khen thưởng
V/v Phúc tra công chức, viên chức nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ
Công văn 6850/BYT-KHTC 1/10/2014 Khảo sát lựa chọn triển khai thí điểm chi trả chi phí KCB BHYT theo nhóm chẩn đoán liên quan trên phần mềm.
Công văn số 1795/SYT-TCCB hướng dẫn thực hiện các chế độ phụ cấp đối với viên chức
Công văn số 1846 ngày 14/10/2014 về việc khảo sát các yếu tố liên quan tới công tác chẩn đoán và điều trị bệnh truyền nhiễm
Công văn số 1846 ngày 14/10/2014 về việc khảo sát các yếu tố liên quan tới công tác chẩn đoán và điều trị bệnh truyền nhiễm
Kế hoạch 48/KH-SYT ngày 09/10/2014 tổ chức khám, chữa bệnh cho đối tượng chính sách đợt II năm 2014
Giấy triệu tập 1776/GTT ngày 07/10/2014 của Sở Y tế Lâm Đồng giao ban công tác y tế 9 tháng 2014.
Báo cáo thực trạng nhân lực dân tộc thiểu số
Đề nghị thực hiện Thông báo 1499/TB-SYT ngày 11/12/2012 của Sở Y tế Lâm Đồng về báo cáo thống kê y tế
 

 

BỘ Y TẾ

 

 Giấy triệu tập 995/GTT-SYT ngày 7/7/2014 của Sở Y tế Lâm Đồng sơ kết 6 tháng đầu 2014
 Công văn số 694/SYT-NVYD ngày 19/5/2014 về việc cấp VitaminA liều cao điều trị hỗ trợ cho trẻ mắc sởi
 Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh
 Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh
 Kế hoạch số 07/KH-CĐYT, ngày 20/01/2014 của Công đoàn ngành Y tế về triển khai tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong CNVCLĐ năm 2014
 Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
 

NHỮNG THÔNG BÁO CẦN PHẢI BIẾT

 

 Hội nghị thường niên lần thứ V Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam
 Tổ chức Hội nghị khoa học Viện - Trường Tây Nguyên - Khánh Hòa lần thứ IX tại Kon Tum
 Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo chuyên môn ngắn hạn tại BV Thống Nhất
 Hội nghị lần thứ 5 Hội tiết niệu - Thận học Việt Nam.
 Hội nghị khoa học nội khoa lần thứ VIII.
 Thông báo chiêu sinh lớp điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức.
 

CHUYÊN ÐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

 

BÁO CÁO CÁO CÁC ÐƠN VỊ

 

 

VAN HOÁ-XÃ HỘI

 

 

GIẤY TRIỆU TẬP-GIẤY MỜI

 

 Giấy triệu tập 995/GTT-SYT ngày 07/7/2014 của Sở Y tế Lâm Đồng, hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014.
 Giấy mời Họp bàn lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp chuyên khoa II Quản lý Y tế
 Giấy triệu tập 435/GTT-SYT ngày 07/4/2014 về Sơ kết công tác y tế quý 1 năm 2014
 Giấy triệu tập 1348/GTT-SYT, 09/10/2013, Hội nghị sơ kết công tác y tế 9 tháng đầu năm 2013
 Giấy triệu tập 849/GTT-SYT ngày 15/7/2013 của Sở Y tế Lâm Đồng, hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm 2013.
 Giấy triệu tập tập huấn
 

TRUYỀN THÔNG

   ll
 

 

 
 
 

 
Kế hoạch số 51 ngày 13/10/2014 về việc phòng chống dịch bệnh do vi rút Ebola trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Công văn số 1842 ngày 13/10/2014 về việc tăng cường phòng chống dịch đau mắt đỏ
Công văn số 1860 ngày 16/10/2014 về việc báo cáo kết quả triển khai tiêm văc xin Sởi - Rubella
CV 1868-Đẩy mạnh cải cách hành chính trong y tế
Sao Y QĐ 3805/QĐ-BYT ngày 25/9/2014, QĐ 3879/QĐ-BYT, QĐ 3942/QĐ-BYT
CV 1858/SYT-NVYD ngày 15/10/2014 v/v triển khai Thông tư 18/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ Y tế
Công văn số 1846 ngày 14/10/2014 về việc khảo sát các yếu tố liên quan tới công tác chẩn đoán và điều trị bệnh truyền nhiễm
Công văn số 1846 ngày 14/10/2014 về việc khảo sát các yếu tố liên quan tới công tác chẩn đoán và điều trị bệnh truyền nhiễm
Công văn số 1846 ngày 14/10/2014 về việc khảo sát các yếu tố liên quan tới công tác chẩn đoán và điều trị bệnh truyền nhiễm
SY 1844-QĐ 3711 của Bộ Y tế
   
   

Bản quyền thuộc Sở Y Tế Lâm Đồng
Ðiện thọai: 063.3915963 - Email: haytelamdong@yahoo.com.vn