Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2014

Tìm kiếm

   

TIN BUỒN

TIN BUỒN
Góp ý dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đối với một số đơn vị sự nghiệp y tế chuyên ngành đặc thù của Nhà nước
Công văn số 2268 ngày 16/12/2014 về việc cấp cứu tai nạn thương tích tại công trình xây dựng hồ thủy điện Đại Dâng - Păng Tin - Lạc Dương
Phuc lục số 01 ban hành kèm theo kế hoạch số 64/KH-SYT ngày 12/12/2014 về việc phục vụ lễ hội Văn hóa du lịch
KH 64-Phục vụ lễ hội Văn hóa du lịch bế mạc Năm du lịch quốc gia 2014
Hướng dẫn tạm thời tổng kết công tác thi đua khen thưởng 2014
GM 2225-Nghiệm thu công trình và bàn giao đưa vào sử dụng
Về việc báo cáo nguồn lực phục hồi chức năng
TB tham dự lớp bồi dưỡng đấu thầu cơ bản
Công văn số 2209 ngày 09/12/2014 về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh dịch hạch

TIN BUỒN
Công văn số 2268 ngày 16/12/2014 về việc cấp cứu tai nạn thương tích tại công trình xây dựng hồ thủy điện Đại Dâng - Păng Tin - Lạc Dương
Hướng dẫn tạm thời tổng kết công tác thi đua khen thưởng 2014
GM 2225-Nghiệm thu công trình và bàn giao đưa vào sử dụng
Về việc báo cáo nguồn lực phục hồi chức năng
Thông báo liên tịch số 2203 ngày 09/12/2014 của Trường CT và Sở Y tế về việc mở lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp hành chính ngành y tế
CV Số: 2184/SYT-NVYD V/v báo cáo việc phân loại xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2016-2020.
Công văn số 2102 ngày 25/11/2014 về việc báo cáo một năm triển khai hệ thống đường dây nóng ngành y tế
CV 2145 v/v báo cáo tình hình thực hiện TT 16/2009/TT-BYT
Giấy triệu tập số 2148 ngày 26/11/2014 về việc họp tăng cường thực hiện quy chế chuyên môn
 

 

BỘ Y TẾ

 

 SY 1852-QĐ 3982 của Bộ Y tế
 Công văn số 694/SYT-NVYD ngày 19/5/2014 về việc cấp VitaminA liều cao điều trị hỗ trợ cho trẻ mắc sởi
 Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh
 Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh
 Kế hoạch số 07/KH-CĐYT, ngày 20/01/2014 của Công đoàn ngành Y tế về triển khai tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong CNVCLĐ năm 2014
 Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
 

NHỮNG THÔNG BÁO CẦN PHẢI BIẾT

 

 Hội nghị thường niên lần thứ V Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam
 Tổ chức Hội nghị khoa học Viện - Trường Tây Nguyên - Khánh Hòa lần thứ IX tại Kon Tum
 Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo chuyên môn ngắn hạn tại BV Thống Nhất
 Hội nghị lần thứ 5 Hội tiết niệu - Thận học Việt Nam.
 Hội nghị khoa học nội khoa lần thứ VIII.
 Thông báo chiêu sinh lớp điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức.
 

CHUYÊN ÐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

 

BÁO CÁO CÁO CÁC ÐƠN VỊ

 

 

VAN HOÁ-XÃ HỘI

 

 

GIẤY TRIỆU TẬP-GIẤY MỜI

 

 Giấy triệu tập tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2014
 Giấy triệu tập số 1091/SYT-NVYD ngày 24/10/2014 v/v Tập huấn về Nghiệp vụ quản lý và triển khai nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở ngành y tế năm 2014
 Giấy triệu tập 1776/GTT ngày 07/10/2014 của Sở Y tế Lâm Đồng giao ban công tác y tế 9 tháng 2014.
 Giấy triệu tập 995/GTT-SYT ngày 7/7/2014 của Sở Y tế Lâm Đồng sơ kết 6 tháng đầu 2014
 Giấy triệu tập 995/GTT-SYT ngày 07/7/2014 của Sở Y tế Lâm Đồng, hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014.
 Giấy mời Họp bàn lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp chuyên khoa II Quản lý Y tế
 

TRUYỀN THÔNG

   ll
 

 

 
 
 

 
Công văn số 2268 ngày 16/12/2014 về việc cấp cứu tai nạn thương tích tại công trình xây dựng hồ thủy điện Đại Dâng - Păng Tin - Lạc Dương
Phuc lục số 01 ban hành kèm theo kế hoạch số 64/KH-SYT ngày 12/12/2014 về việc phục vụ lễ hội Văn hóa du lịch
KH 64-Phục vụ lễ hội Văn hóa du lịch bế mạc Năm du lịch quốc gia 2014
Công văn số 2209 ngày 09/12/2014 về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh dịch hạch
Thông báo liên tịch số 2203 ngày 09/12/2014 của Trường CT và Sở Y tế về việc mở lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp hành chính ngành y tế
Công văn số 2181 ngày 02/12/2014 về việc thực hiện quảng cáo khám, chữa bệnh theo quy định
Công văn số 2182 ngày 02/12/2014 về việc tăng cường phòng, chống cúm A(H5N8)
CV Số: 2184/SYT-NVYD V/v báo cáo việc phân loại xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2016-2020.
Công văn số 2102 ngày 25/11/2014 về việc báo cáo một năm triển khai hệ thống đường dây nóng ngành y tế
Công văn số 2102 ngày 25/11/2014 về việc báo cáo một năm triển khai hệ thống đường dây nóng ngành y tế
   
   

Bản quyền thuộc Sở Y Tế Lâm Đồng
Ðiện thọai: 063.3915963 - Email: haytelamdong@yahoo.com.vn