Hôm nay, ngày 23 tháng 9 năm 2014

Tìm kiếm

   

Công văn số 1572/SYT-NVYD ngày 17/9/2014 v/v báo cáo triển khai Thông tư 19/2013/TT-BYT, khảo sát triển khai đánh giá chất lượng và lấy ý kiến góp ý Bộ tiêu chí đánh giá CLBV

Thông báo đăng ký ngoại kiểm 6 tháng cuối năm 2014
CV 1557/SYT-NVYD Vv Tăng cường tư vấn, xét nghiệm HIV ghi danh và kết nối sau xét nghiệm
Sao y Thông tư 18/2014/TT-BYT ngày 2/6/2014 hướng dẫn thực hiện QĐ 14/2013/QĐ-TTg v/v thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở KCB
SY 1550-CV 5686 của Bộ Y tế
Công văn số 1559 ngày 16/9/2014 về việc tăng cường công tác điều trị sốt xuất huyết Dengue
Báo cáo thực trạng nhân lực lãnh đạo, quản lý
Hướng dẫn thực hiện quyết định của UBND Tỉnh về biểu giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (đợt 2)
Tăng cường công tác quản lý tài chính kế toán tại các đơn vị dự toán
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Công văn số 1574/SYT-NVYD ngày 17/9/2014 v/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế
Công văn số 1572/SYT-NVYD ngày 17/9/2014 v/v báo cáo triển khai Thông tư 19/2013/TT-BYT, khảo sát triển khai đánh giá chất lượng và lấy ý kiến góp ý Bộ tiêu chí đánh giá CLBV
Tổ chức tự kiểm tra thực hiện Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Công văn số 1541 ngày 15/9/2014 về việc tăng cường công tác khám sức khỏe
Khảo sát nhu cầu đào tạo BS CKI chuyên ngành Nhi khoa
Công văn số 1518 ngày 12/9/2014 về việc cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người
Khảo sát nhu cầu đào tạo Sau đại học chuyên ngành hiếm
Công văn 1499/SYT-KHTH ngày 10/8/2014 của Sờ Y tế Lâm Đồng về lập KH đầu tư công trung hạn 2016-2020..
Kế hoạch 43/KH-SYT ngày 09/9/2014 Giám sát hoạt động Dự án phòng chống tăng huyết áp tỉnh Lâm Đồng năm 2014
kế hoạch số 42/KH-SYT ngày 09/9/2014 v/v Kiểm tra việc thực hiện nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh và thực hiện Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế
Công văn số 1482 ngày 08/9/2014 về việc hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Nông và Đắc Lăk
 

 

BỘ Y TẾ

 

 Giấy triệu tập 995/GTT-SYT ngày 7/7/2014 của Sở Y tế Lâm Đồng sơ kết 6 tháng đầu 2014
 Công văn số 694/SYT-NVYD ngày 19/5/2014 về việc cấp VitaminA liều cao điều trị hỗ trợ cho trẻ mắc sởi
 Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh
 Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh
 Công văn 224/SYT-VP ngày 24/02/2014 về tiếp nhận máy điện thoại trực đường dây nóng
 Kế hoạch số 07/KH-CĐYT, ngày 20/01/2014 của Công đoàn ngành Y tế về triển khai tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong CNVCLĐ năm 2014
 

NHỮNG THÔNG BÁO CẦN PHẢI BIẾT

 

 Hội nghị thường niên lần thứ V Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam
 Tổ chức Hội nghị khoa học Viện - Trường Tây Nguyên - Khánh Hòa lần thứ IX tại Kon Tum
 Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo chuyên môn ngắn hạn tại BV Thống Nhất
 Hội nghị lần thứ 5 Hội tiết niệu - Thận học Việt Nam.
 Hội nghị khoa học nội khoa lần thứ VIII.
 Thông báo chiêu sinh lớp điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức.
 

CHUYÊN ÐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

 

BÁO CÁO CÁO CÁC ÐƠN VỊ

 

 

VAN HOÁ-XÃ HỘI

 

 

GIẤY TRIỆU TẬP-GIẤY MỜI

 

 Giấy triệu tập 995/GTT-SYT ngày 07/7/2014 của Sở Y tế Lâm Đồng, hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014.
 Giấy mời Họp bàn lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp chuyên khoa II Quản lý Y tế
 Giấy triệu tập 435/GTT-SYT ngày 07/4/2014 về Sơ kết công tác y tế quý 1 năm 2014
 Giấy triệu tập 1348/GTT-SYT, 09/10/2013, Hội nghị sơ kết công tác y tế 9 tháng đầu năm 2013
 Giấy triệu tập 849/GTT-SYT ngày 15/7/2013 của Sở Y tế Lâm Đồng, hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm 2013.
 Giấy triệu tập tập huấn
 

TRUYỀN THÔNG

   ll
 

 

 
 
 

 
Thông báo đăng ký ngoại kiểm 6 tháng cuối năm 2014
CV 1557/SYT-NVYD Vv Tăng cường tư vấn, xét nghiệm HIV ghi danh và kết nối sau xét nghiệm
Sao y Thông tư 18/2014/TT-BYT ngày 2/6/2014 hướng dẫn thực hiện QĐ 14/2013/QĐ-TTg v/v thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở KCB
SY 1550-CV 5686 của Bộ Y tế
Công văn số 1559 ngày 16/9/2014 về việc tăng cường công tác điều trị sốt xuất huyết Dengue
Công văn số 1574/SYT-NVYD ngày 17/9/2014 v/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế
Công văn số 1572/SYT-NVYD ngày 17/9/2014 v/v báo cáo triển khai Thông tư 19/2013/TT-BYT, khảo sát triển khai đánh giá chất lượng và lấy ý kiến góp ý Bộ tiêu chí đánh giá CLBV
Công văn số 1573/SYT-NVYD ngày 17/9/2014 v/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT đối với người bị nhiễm HIV và người bệnh sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS
CV 1554-Tạm ngừng mua bán, sử dụng thuốc bột pha tiêm Mezicef
CV số 5917/BYT-BH ngày 03/9/2014 v/v thanh toán chi phí thuốc Interferon và Peginterferon trong điều trị viêm gan vi rút C
   
   

Bản quyền thuộc Sở Y Tế Lâm Đồng
Ðiện thọai: 063.3915963 - Email: haytelamdong@yahoo.com.vn