Hôm nay, ngày 2 tháng 10 năm 2014

Tìm kiếm

   

Thời gian thực hiện ghi thu- ghi chi viện phí, lệ phí vào NSNN năm 2014

CV 1704-Triển khai Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long
CV 1688-Triển khai Toàn dân tham gia PC HIV tại cộng đồng
CV 1705/SYT-NVYD ngày 01/10/2014 v/v báo cáo số bệnh nhân đau mắt đỏ
CV 838 /KCXN-TTĐT ngày 25/9/2014 v/v phát "sổ tay hướng dẫn thực hiện các tiêu chí quản lý chất lượng xét nghiệm" lần 2
Thời gian thực hiện ghi thu- ghi chi viện phí, lệ phí vào NSNN năm 2014
Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam năm 2015
V/v 1668/SYT-NVYD V/v Triển khai Chương trình Phối hợp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
Thông báo v/v tổ chức lớp tập huấn giúp trẻ sơ sinh thở HBB
Sao y QĐ 3556/QĐ-BYT ngày 10/9/2014 v/v ban hành hướng dẫn chẩn đoán điều trị các rối loạn tâm thần thường gặp do sử dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine
Đăng ký đào tạo ngoại ngữ, tin học năm 2014
Thời gian thực hiện ghi thu- ghi chi viện phí, lệ phí vào NSNN năm 2014
Hướng dẫn xét nâng lương
Triệu tập lớp đào tạo Kiểm soát nhiễm khuẩn cho NVYT
Công văn số 1572/SYT-NVYD ngày 17/9/2014 v/v báo cáo triển khai Thông tư 19/2013/TT-BYT, khảo sát triển khai đánh giá chất lượng và lấy ý kiến góp ý Bộ tiêu chí đánh giá CLBV
Tổ chức tự kiểm tra thực hiện Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Công văn số 1541 ngày 15/9/2014 về việc tăng cường công tác khám sức khỏe
Khảo sát nhu cầu đào tạo BS CKI chuyên ngành Nhi khoa
Công văn số 1518 ngày 12/9/2014 về việc cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người
Khảo sát nhu cầu đào tạo Sau đại học chuyên ngành hiếm
Công văn 1499/SYT-KHTH ngày 10/8/2014 của Sờ Y tế Lâm Đồng về lập KH đầu tư công trung hạn 2016-2020..
 

 

BỘ Y TẾ

 

 Giấy triệu tập 995/GTT-SYT ngày 7/7/2014 của Sở Y tế Lâm Đồng sơ kết 6 tháng đầu 2014
 Công văn số 694/SYT-NVYD ngày 19/5/2014 về việc cấp VitaminA liều cao điều trị hỗ trợ cho trẻ mắc sởi
 Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh
 Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh
 Kế hoạch số 07/KH-CĐYT, ngày 20/01/2014 của Công đoàn ngành Y tế về triển khai tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong CNVCLĐ năm 2014
 Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
 

NHỮNG THÔNG BÁO CẦN PHẢI BIẾT

 

 Hội nghị thường niên lần thứ V Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam
 Tổ chức Hội nghị khoa học Viện - Trường Tây Nguyên - Khánh Hòa lần thứ IX tại Kon Tum
 Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo chuyên môn ngắn hạn tại BV Thống Nhất
 Hội nghị lần thứ 5 Hội tiết niệu - Thận học Việt Nam.
 Hội nghị khoa học nội khoa lần thứ VIII.
 Thông báo chiêu sinh lớp điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức.
 

CHUYÊN ÐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

 

BÁO CÁO CÁO CÁC ÐƠN VỊ

 

 

VAN HOÁ-XÃ HỘI

 

 

GIẤY TRIỆU TẬP-GIẤY MỜI

 

 Giấy triệu tập 995/GTT-SYT ngày 07/7/2014 của Sở Y tế Lâm Đồng, hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014.
 Giấy mời Họp bàn lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp chuyên khoa II Quản lý Y tế
 Giấy triệu tập 435/GTT-SYT ngày 07/4/2014 về Sơ kết công tác y tế quý 1 năm 2014
 Giấy triệu tập 1348/GTT-SYT, 09/10/2013, Hội nghị sơ kết công tác y tế 9 tháng đầu năm 2013
 Giấy triệu tập 849/GTT-SYT ngày 15/7/2013 của Sở Y tế Lâm Đồng, hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm 2013.
 Giấy triệu tập tập huấn
 

TRUYỀN THÔNG

   ll
 

 

 
 
 

 
CV 1704-Triển khai Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long
CV 1688-Triển khai Toàn dân tham gia PC HIV tại cộng đồng
CV 1705/SYT-NVYD ngày 01/10/2014 v/v báo cáo số bệnh nhân đau mắt đỏ
CV 838 /KCXN-TTĐT ngày 25/9/2014 v/v phát "sổ tay hướng dẫn thực hiện các tiêu chí quản lý chất lượng xét nghiệm" lần 2
V/v 1668/SYT-NVYD V/v Triển khai Chương trình Phối hợp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
Thông báo v/v tổ chức lớp tập huấn giúp trẻ sơ sinh thở HBB
Sao y QĐ 3556/QĐ-BYT ngày 10/9/2014 v/v ban hành hướng dẫn chẩn đoán điều trị các rối loạn tâm thần thường gặp do sử dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine
Công văn số 1670/SYT-NVYD ngày 29/9/2014 v/v góp ý kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng
Công văn số 1667/SYT-NVYD ngày 29/9/2014 v/v hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10/2014
Sao y 1596 QĐ 3479/QĐ-BYT ngày 22/8/2014 của Bộ Y tế
   
   

Bản quyền thuộc Sở Y Tế Lâm Đồng
Ðiện thọai: 063.3915963 - Email: haytelamdong@yahoo.com.vn