Hôm nay, ngày 29 tháng 7 năm 2014

Tìm kiếm

   

CV số 1119/SYT-NVYD ngày 28/7/2014 v/v giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Y tế năm 2014

SY 1125-QĐ 2499 của Bộ Y tế
SY 1124-CV 11790 của Cục Quản lý dược
SY 1123-CV 11887 của Cục Quản lý dược
SY 1122-CV 67 của Trung tậm DI&ADR Quốc gia
SY 1121-TT 23 của Bộ Y tế
CV 1140-Báo cáo kết quả thanh tra phòng chống tác hại thuốc lá
CV 1133-Tăng cường hoạt động Hội đồng thuốc và điều trị
CV 1131-Quản lý nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
CV số 1134/SYT-NVYD ngày 28/7/2014 v/v nâng cao tỷ lệ tiêm chủng
CV số 1119/SYT-NVYD ngày 28/7/2014 v/v giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Y tế năm 2014
CV số 1119/SYT-NVYD ngày 28/7/2014 v/v giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Y tế năm 2014
Kế hoạch khám chữa bệnh cho đối tượng chính sách đợt I năm 2014
Công văn số 1054/SYT-TCCB về việc thu nộp Qũy "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2014
Về việc gặp mặt, phân công công tác bác sĩ cử tuyển tốt nghiệp 2014
Giấy triệu tập 995/GTT-SYT ngày 7/7/2014 của Sở Y tế Lâm Đồng sơ kết 6 tháng đầu 2014
Tin buồn
Công văn số 1002/SYT-NVYD ngày 07/7/2014 v/v cung cấp thông tin về lò đốt rác thải y tế
Giấy triệu tập số 1003/GTT-SYT ngày 07/7/2014 về công tác phòng chống dịch 6 tháng đầu năm 2014
Giấy triệu tập 995/GTT-SYT ngày 07/7/2014 của Sở Y tế Lâm Đồng, hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014.
Xây dựng dự toán ngân sách năm 2015
 

 

BỘ Y TẾ

 

 Giấy triệu tập 995/GTT-SYT ngày 7/7/2014 của Sở Y tế Lâm Đồng sơ kết 6 tháng đầu 2014
 Công văn số 694/SYT-NVYD ngày 19/5/2014 về việc cấp VitaminA liều cao điều trị hỗ trợ cho trẻ mắc sởi
 Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh
 Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh
 Công văn 224/SYT-VP ngày 24/02/2014 về tiếp nhận máy điện thoại trực đường dây nóng
 Kế hoạch số 07/KH-CĐYT, ngày 20/01/2014 của Công đoàn ngành Y tế về triển khai tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong CNVCLĐ năm 2014
 

NHỮNG THÔNG BÁO CẦN PHẢI BIẾT

 

 Hội nghị thường niên lần thứ V Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam
 Tổ chức Hội nghị khoa học Viện - Trường Tây Nguyên - Khánh Hòa lần thứ IX tại Kon Tum
 Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo chuyên môn ngắn hạn tại BV Thống Nhất
 Hội nghị lần thứ 5 Hội tiết niệu - Thận học Việt Nam.
 Hội nghị khoa học nội khoa lần thứ VIII.
 Thông báo chiêu sinh lớp điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức.
 

CHUYÊN ÐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

 

BÁO CÁO CÁO CÁC ÐƠN VỊ

 

 

VAN HOÁ-XÃ HỘI

 

 

GIẤY TRIỆU TẬP-GIẤY MỜI

 

 Giấy triệu tập 995/GTT-SYT ngày 07/7/2014 của Sở Y tế Lâm Đồng, hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014.
 Giấy mời Họp bàn lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp chuyên khoa II Quản lý Y tế
 Giấy triệu tập 435/GTT-SYT ngày 07/4/2014 về Sơ kết công tác y tế quý 1 năm 2014
 Giấy triệu tập 1348/GTT-SYT, 09/10/2013, Hội nghị sơ kết công tác y tế 9 tháng đầu năm 2013
 Giấy triệu tập 849/GTT-SYT ngày 15/7/2013 của Sở Y tế Lâm Đồng, hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm 2013.
 Giấy triệu tập tập huấn
 

TRUYỀN THÔNG

   ll
 

 

 
 
 

 
   
   

Bản quyền thuộc Sở Y Tế Lâm Đồng
Ðiện thọai: 063.3915963 - Email: haytelamdong@yahoo.com.vn