Hôm nay, ngày 19 tháng 9 năm 2014

Tìm kiếm

     

 

TIN TRONG CHUYÊN MỤC NÀY

 1 2 3 4 5  ...  

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Công văn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII của Công đoàn ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 4b của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Giấy triệu tập tham gia lớp tập huấn cán bộ công đoàn năm 2014 của Công đoàn ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng
Tài liệu tập huấn công tác tài chính công đoàn cơ sở
Tài liệu tập huấn cán bộ công đoàn năm 2014 của Công đoàn ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng
Kế hoạch tập huấn cán bộ công đoàn năm 2014 của Công đoàn ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng
Thông báo về việc tổ chức tập huấn cán bộ công đoàn năm 2014 của Công đoàn ngành Y tế (lần 2)
Thông báo về việc tổ chức tập huấn cán bộ công đoàn năm 2014 của Công đoàn ngành Y tế
Công văn đôn đốc công tác tự kiểm tra của Công đoàn ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng

Bản quyền thuộc Sở Y Tế Lâm Đồng
Ðiện thọai: 063.3915963 - Email: haytelamdong@yahoo.com.vn