Hôm nay, ngày 25 tháng 10 năm 2014

Tìm kiếm

     

 

TIN TRONG CHUYÊN MỤC NÀY

 1 2 3 4 5  ...  

Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2014
Hướng dẫn lập dự toán thu - chi ngân sách công đoàn năm 2015
Hướng dẫn chấm điểm công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2014
Công văn vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2014
Hướng dẫn triển khai Ngày pháp luât nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thông báo kiểm tra chấp hành Điều lệ và Tài chính công đoàn năm 2014
Thông kê tỉnh hình nhà ở của đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế
Triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII của Công đoàn ngành Y tế
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Công văn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII của Công đoàn ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng

Bản quyền thuộc Sở Y Tế Lâm Đồng
Ðiện thọai: 063.3915963 - Email: haytelamdong@yahoo.com.vn