Hôm nay, ngày 1 tháng 11 năm 2014

Tìm kiếm

     

 

TIN TRONG CHUYÊN MỤC NÀY

 1 2 3 4 5  ...  

Tuyên truyền kỷ niêmh 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thóng nhất
Mẫu tổng hợp số liệu hoạt động công đoàn năm 2014
Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2014
Hướng dẫn lập dự toán thu - chi ngân sách công đoàn năm 2015
Hướng dẫn chấm điểm công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2014
Công văn vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2014
Hướng dẫn triển khai Ngày pháp luât nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thông báo kiểm tra chấp hành Điều lệ và Tài chính công đoàn năm 2014
Thông kê tỉnh hình nhà ở của đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế
Triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII của Công đoàn ngành Y tế

Bản quyền thuộc Sở Y Tế Lâm Đồng
Ðiện thọai: 063.3915963 - Email: haytelamdong@yahoo.com.vn