Hôm nay, ngày 29 tháng 7 năm 2015

Tìm kiếm

     

 

TIN TRONG CHUYÊN MỤC NÀY

 1 2 3 4 5  ...  

Tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2015
Tham gia Cuộc thi tìm hiểu về Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015
Báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
Giấy triệu tập Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 8
Dự thảo báo cáo 6 tháng hoạt động công đoàn năm 2015
Mẫu báo cáo công tác nữ công phục vụ báo cáo Nghị quyết 6b của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
CV 1225 Về việc đăng ký cử cán bộ học lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp hành chính
Tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước CNVCLĐ lần thứ IX
Mẫu báo cáo quyết toán tài chính công đoàn cơ sở
Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra chấp hành Tài chính và Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Bản quyền thuộc Sở Y Tế Lâm Đồng
Ðiện thọai: 063.3533452 - Email: haytelamdong@yahoo.com.vn