Hôm nay, ngày 13 tháng 7 năm 2014

Tìm kiếm

     

 

TIN TRONG CHUYÊN MỤC NÀY

 1 2 3 4 5  ...  

Kế hoạch hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI
Công văn số 8//CĐYT về việc tham gia Ngày hội hiến máu tỉnh nguyện năm 2014 của Công đoàn ngành Y tế
Mẫu quyết toán tài chính công đoàn cơ sở 6 tháng đầu năm 2014
Giấy mời tham dự khai mạc, bế mạc hội thi cán bộ công đoàn năm 2014
Một số văn bản mới của Công đoàn ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng
Đính chính gợi ý đáp án câu hỏi tình huống hội thi cán bộ công đoàn
Đính chính câu hỏi tình huống Hội thi cán bộ công đoàn
Công văn số 63/CĐYT về việc xây dựng công trình, sản pẩm mới trong phang trào thi đua lao động giỏi của Công đoàn ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng
Công văn tuyên truyền về biển đảo của Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng
Thông báo số 2 về Hộ thi cán bộ công đoàn của Công đoàn ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng

Bản quyền thuộc Sở Y Tế Lâm Đồng
Ðiện thọai: 063.3915963 - Email: haytelamdong@yahoo.com.vn