Hôm nay, ngày 22 tháng 8 năm 2014

Tìm kiếm

     

 

TIN TRONG CHUYÊN MỤC NÀY

 1 2 3 4 5  ...  

Thông báo về việc tổ chức tập huấn cán bộ công đoàn năm 2014 của Công đoàn ngành Y tế
Công văn đôn đốc công tác tự kiểm tra của Công đoàn ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng
Công văn khảo sát nhu cầu tập huấn cán bộ công đoàn của Công đoàn ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng
Báo cáo 6 tháng đầu năm và Nghị quyết BCH Công đoàn ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI, khóa IX
Tuyên truyền 85 năm Công đoàn Việt Nam
Giấy triệu tập họp Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng mở rộng
Dự thảo báo cáo báo cáo 6 tháng đầu năm của Công đoàn ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng
Kế hoạch hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI
Công văn số 8//CĐYT về việc tham gia Ngày hội hiến máu tỉnh nguyện năm 2014 của Công đoàn ngành Y tế
Mẫu quyết toán tài chính công đoàn cơ sở 6 tháng đầu năm 2014

Bản quyền thuộc Sở Y Tế Lâm Đồng
Ðiện thọai: 063.3915963 - Email: haytelamdong@yahoo.com.vn