Hôm nay, ngày 22 tháng 12 năm 2014

Tìm kiếm

     

 

TIN TRONG CHUYÊN MỤC NÀY

 1 2 3 4 5  ...  

Thông báo chấm điểm công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2014 của Công đoàn ngành Y tế
Tuyên truyền Tháng hành động Quốc gia về phòng chống HIV/AIDS năm 2014
Về việc thống kê cán bộ Y tế chưa được nâng ngạch, chuyển ngạch sau khi đào tạo
Thông báo chấm điểm công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2014
Khảo sát mái ấm Công đoàn năm 2014 của Công đoàn ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng
Tuyên truyền kỷ niêmh 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thóng nhất
Mẫu tổng hợp số liệu hoạt động công đoàn năm 2014
Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2014
Hướng dẫn lập dự toán thu - chi ngân sách công đoàn năm 2015
Hướng dẫn chấm điểm công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2014

Bản quyền thuộc Sở Y Tế Lâm Đồng
Ðiện thọai: 063.3915963 - Email: haytelamdong@yahoo.com.vn